Thursday, November 29, 2012

happy men's day (fun)

Bechara Mard!!!!???
Agar Aurat par haat uthaye to zalim,

Aurat se pit jaye to buzdil,

Aurat ko kisi ke saat dekhar ladai kare to jelous,
chup rahe to begairat

Ghar se bahar rahe to awara,
Ghar me rahe to nakara,

Bachaon ko dante to zalim,
Na dante to Laparwa,

Aurat ko naukri se roke to Shakki Mizaj,
Na roke to biwi ki kamayi khane wala,

Maa ki mane to maa ka chamcha,
Biwi ki sune to juru ka ghulam,

Na jane kab aayega
"Happy Men's Day"

No comments:

Post a Comment